Edward 100

Op 12 november 2014 vieren wij de 100ste geboortedag van onze naamgever, Edward Schillebeeckx. 2014 is een mooi Schillebeeckx-jaar geworden, met de uitgave van de Collected Works, een nieuw standaardwerk. Door die uitgave kunnen we ons blijvend laten inspireren door zijn praktische theologie. Zijn denken is ook uitgebreid besproken en bediscussieerd op de Schillebeeckx-100 conferentie. En er was een prachtige tentoonstelling en documentaire over Schillebeeckx te zien in Nijmegen. Via de Stichting proberen wij zijn theologisch gedachtengoed levend te houden. Maar we denken vandaag vooral aan de mens Edward. Namens het bestuur van de stichting spreken we de hoop uit dat de geurige bos bloemen in Edward’s oude huiskamer mooie en dierbare herinneringen oproept.