In memoriam

Passage uit het In Memoriam door Hermann Häring.

…. [Dames en heren,] we zijn ervan overtuigd dat ook voor de katholieke kerk een nieuwe lente zal aanbreken, waarin de vruchten van zijn theologie opnieuw kunnen opbloeien.
In zijn publicaties en zijn denkwerk heeft ons Edward Schillebeeckx, die steeds vriendelijke en welwillende persoon, een gigantisch oeuvre achtergelaten. We kunnen onze dankbaarheid alleen betuigen door de sporen van zijn denken na te gaan en voort te zetten, telkens opnieuw in het licht van de telkens nieuwe vragen van elkaar opvolgende tijdperken en generaties.
Edward Schillebeeckx noemde zich een gelukkige theoloog. Met zijn denken heeft hij aan het geluk van velen binnen en buiten de kerken bijgedragen. We dragen diepe gevoelens van dankbaarheid mee voor alles waarmee hij kerk en theologie heeft verrijkt.

They called costumes and you called a superheroine
louis vuitton neverfulLess Known Facts about Wool Socks