Lezingenreeks Schillebeeckx (Albertinumgenootschap)

Gods verhaal gaat door. In het spoor van Edward Schillebeeckx (1914-2009)
Donderdag 23 september, 30 september, 7 oktober en 14 oktober; 20.00 – 22.00 uur; Dominicuskerk Nijmegen; 5 euro per avond (avonden zijn los te volgen); vriendenbijdrage Albertinumgenootschap wordt gewaardeerd. Zie folder.

Een portret van Edward Schillebeeckx (23 september) (drs. Bärbel de Groot, prof. dr. Nico Schreurs)
Edward Schillebeeckx heeft in enkele radio- en TV- interviews zich duidelijk uitgesproken over de ontwikkelingen in zijn leven, in de theologie en in het leven van de kerk. De meest interessante en relevante punten uit de interviews zijn samengevoegd en worden van commentaar voorzien.

De blijvende betekenis van Schillebeeckx’ theologie (30 september) (prof. dr. Erik Borgman)
Tot 1983 heeft Schillebeeckx door zijn colleges aan de theologische faculteit Nijmegen veel studenten geïnspireerd. Na zijn emeritaat is hij actief gebleven als onderzoeker en schrijver. Zijn directe invloed werd minder, maar hij is met name in het buitenland steeds meer onderwerp van studies en dissertaties geworden. Daarbij komen thema’s naar boven die tot een revival van zijn theologische invloed zouden kunnen leiden, ook in Nederland. Erik Borgman, zijn biograaf, vertelt waarom.

Schillebeeckx’ verhaal van de levende Jezus (7 oktober) (dr. Stephan van Erp)
Schillebeeckx’ Jezusboek is zijn bekendste werk. Hij heeft daarin als niet-exegeet een geweldige prestatie geleverd door veel detailstudies over leven en werken van Jezus tot één verhaal samen te vatten. Veel mensen hebben het boek gelezen of via anderen de fascinatie ervan ondervonden. Schillebeeckx heeft hun een tot dan toe onbekende Jezus gegeven. Waaruit bestond die fascinatie en geldt dat ook nu nog?

Schillebeeckx’ pleidooi voor mensen in de kerk (14 oktober) (prof. dr. Hermann Häring)
Edward Schillebeeckx is naast zijn Jezus-boek vooral bekend vanwege zijn kritische en tegelijk loyale houding tegenover zijn, Rooms-katholieke, kerk. Zoals in al zijn theologisch onderzoek is zijn visie op kerk-zijn in de huidige tijd gebaseerd op zijn analyse van bijbelse bronnen en het verleden. Daarom kan hij tegelijk trouw blijven aan de oorspronkelijke inspiratie van de vroege kerk én is hij vrij om voor nieuwe vormen van kerk-zijn voor de huidige tijd en voor de toekomst te pleiten.

200s for a well tailored fashion statement in a wide variety of colors
Chanel EspadrillesDid a fashion shot today