In memoriam Paul Beugels

Door voorzitter Nico Schreurs

Op 20 december 2010 is op 75-jarige leeftijd Paul Beugels overleden. Paul is in 1989 een van de oprichters van de Stichting Edward Schillebeeckx geweest en tot halverwege de jaren 90 ook één van de bestuursleden. Zijn overlijden, een jaar na Edward Schillebeeckx, was aan het begin van het jaar nog in het geheel niet te voorzien.

In een mail heeft hij toen gereageerd op het overlijden van Edward Schillebeeckx en gememoreerd hoe hij met Dick de Zee, oud-voorzitter van de KVP en Henk Mattijssen, medewerker van de Rabobank, rond 1980 het groepje ‘vrienden uit Bennekom’ vormde. Zij hebben in die tijd Edward Schillebeeckx uitgenodigd voor enkele gesprekken en een conferentie over christelijk geïnspireerde politiek als antwoord op de vorming van het CDA. Daaruit is de politieke beweging “Resoluut” voortgekomen die uiteindelijk is mislukt.

Wat wel is gelukt – en bij dat overleg ben ik toen ook betrokken geraakt – is de vorming van de Stichting Edward Schillebeeckx. Paul heeft in de totstandkoming van de Stichting een groot aandeel gehad. Als niet-theoloog, maar uitgerust met een fijn gevoel waar inspiratie voor politiek en samenleving gehaald kon worden, heeft hij het belang van de systematische verzameling, ordening en het toegankelijk maken van Schillebeeckx’ theologisch oeuvre op de juiste wijze ingeschat. De Stichting is hem voor zijn initiatief zeer dankbaar.

Probably not coincidentally
louis vuitton taschenBack Pain And Your Workouts