Financiële bijdrage

De afgelopen tijd heeft de Stichting Edward Schillebeeckx zich met diverse zaken rond het denken van haar naamgever beziggehouden. Zo wil zij de theologie van Edward Schillebeeckx voor een breed publiek toegankelijk maken en voor de toekomst behouden.

De vernieuwde website is daar een goed voorbeeld van. Maar ook het project Verzamelde Werken maakt dit zichtbaar: een aantal basiswerken van Edward Schillebeeckx zullen in een verzamelde uitgave in het Engels opnieuw, en in verbeterde vertaling, uit worden gegeven. Daarnaast is het leerstoelhouderschap van Robert Schreiter geëvalueerd en is de benoeming gaande van de nieuwe leerstoelhouder ‘Theologie en Cultuur’ vanwege de Stichting Edward Schillebeeckx.

Om dit allemaal mogelijk te maken is de Stichting in toenemende mate aangewezen op steun van anderen. We hopen dat u met ons vindt dat het denken van Schillebeeckx voor nu en voor later actief dient te worden bewaard en voor een breed publiek toegankelijk dient te worden gemaakt. Wilt u het werk van de Stichting stimuleren en ondersteunen, dan kunt u vrijblijvend een financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer 38.70.35.125 (Rabobank) o.v.v. Stichting Edward Schillebeeckx te Nijmegen. Mocht u vanuit het buitenland willen doneren, vermeld dan ook de IBAN (NL74 RABO 0387 0351 25) en BIC-codes (RABONL2U). De Stichting is u zeer dankbaar.

I think it’s fine if you like kokopelli
chanel espadrillesPH8 styles a balanced life