Edward Schillebeeckx Essayprijs

In samenwerking met de Stichting Edward Schillebeeckx organiseert het Tijdschrift voor Theologie een tweejaarlijkse essaywedstrijd voor jonge theologen en religiewetenschappers (tot 35 jaar). Edward Schillebeeckx was oprichter van het Tijdschrift voor Theologie in 1960.

Eerste prijs: een geldbedrag van 1000 euro en publicatie van het essay in het Tijdschrift voor Theologie. Tweede prijs: een geldbedrag van 250 euro en publicatie van het essay op de website van het Tijdschrift voor Theologie.

Het is de bedoeling  een essay te schrijven, bestaande uit een theologische, godsdienstfilosofische of religiewetenschappelijke reflectie op academisch niveau over een onderwerp dat de relatie tussen religieus geloof en de huidige cultuur op eigenzinnige wijze aan de orde stelt. Het essay of artikel werpt verrassend licht op actuele verschijnselen of vraagstukken.
Het essay heeft een omvang van minimaal 4000 en maximaal 5000 woorden (inclusief noten). Het kan zowel Nederlandstalig als in het Engels, Duits of Frans worden ingediend.

De essaywedstrijd staat open voor auteurs die een academische opleiding op het gebied van de theologie, godsdienstwetenschap, religiestudies of een hieraan verwant vakgebied volgen of hebben voltooid en die op 1 juli 2010 nog geen 36 jaar oud zijn. De auteurs hoeven niet afkomstig te zijn uit  Nederland of Vlaanderen of daarin woonachtig te zijn.

De deadline voor inzenden is 1 juli 2010. In bijlage vindt u nadere informatie en het wedstrijdreglement.

The judge was full of congratulations and curiosity
wandtattooIs Normal Vaginal Discharge Green or Yellow