Donatie

Doel
De Stichting Edward Schillebeeckx verzamelt, ordent en bewaart de theologie van Edward Schillebeeckx. Zij houdt zo zijn gedachtegoed toegankelijk en stelt het veilig voor de toekomst. Deze taak is onmogelijk zonder uw financiële steun.
De Vlaams-Nederlandse Edward Schillebeeckx (1914-2009) is één van de belangrijkste theologen van de twintigste eeuw, bekend door zijn betrokkenheid bij het Tweede Vaticaans Concilie. Zijn contextuele en ervaringsbetrokken benadering van Jezus en de Kerk zijn een belangrijke inspiratiebron voor het moderne theologische denken.

Donatie
Bent u iemand die graag betrokken wilt zijn bij het levend houden van het gedachtegoed van Edward Schillebeeckx? Draagt u de Stichting Edward Schillebeeckx een warm hart toe? Dan hopen we op uw financiële steun
Rekeningnummer NL74 RABO 0387 0351 25 t.n.v. Stichting Edward Schillebeeckx te Nijmegen.
Betalingen vanuit het buitenland: IBAN (NL74 RABO 0387 0351 25) + BIC (RABONL2U).

ANBI
Stichting Edward Schillebeeckx is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met RSIN / fiscaal nummer 800635875. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI heeft ontvangen in het kader van het algemeen belang. Een donateur kan giften aan een ANBI van de inkomstenbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl..

Per 1 januari 2014 moeten ANBI’s een aantal gegevens publiceren. U vindt deze gegevens hieronder.

Beleidsplan 2017-2020
Bestuurssamenstelling
Jaarverslag 2018
Resultaatrekening 2020