Colloquium TGL

TGL (Tijdschrift voor Geestelijk Leven) 2009/1 wordt een extra dik nummer over de betekenis die Edward Schillebeeckx heeft gehad voor de ontwikkeling van de spiritualiteit in de voorbije decennia. Tevens wordt de theologische horizon zoals hij die uittekende, afgetast naar vernieuwende impulsen voor kerkelijk en geestelijk leven in de komende tijd. Kan deze theoloog ook vandaag nog inspireren?

Over een en ander zal verder doorgepraat worden op een ontmoetings- en studievoormiddag op zaterdag 17 januari van 9u30 tot 12u00 in het Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen. Het gesprek zal gevoerd worden zowel door mensen die aan het nummer hebben meegewerkt als door enkele kritische sympathisanten: Erik Borgman, Jo De Tavernier, Mia Verheyen en Bert Claerhout.

Bezoek voor meer informatie de website van TGL.

The Sherlock Holmes
wandtattooHow to Find Designer Sample Sales in Los Angeles