Ontstaan

Wisselleerstoel ‘Theologie en Cultuur’ vanwege de Stichting Edward Schillebeeckx, vestigingsplaats: Nijmegen, Faculteit der Theologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Vestiging leerstoel
Op 23 september 1999 heeft het Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen (de huidige Radboud Universiteit Nijmegen) de Stichting Edward Schillebeeckx (SES) bevoegd verklaard om een leerstoel ‘theologie en cultuur’ te vestigen aan de Faculteit der Theologie. De toenmalige voorzitter van de Stichting Edward Schillebeeckx, prof. dr. A.J. Plasschaert, en de toenmalige decaan van de theologische faculteit, prof. dr. J.A. van der Ven, kondigden aan dat met ingang van 1 oktober 2000 de vooraanstaande theoloog Robert J. Schreiter de bijzonder hoogleraar ‘Theologie en Cultuur’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen zou zijn.

Onderwijs en onderzoek
De leerstoelhouder richt zich vooral op het onderwijs en onderzoek in de theologie van Edward Schillebeeckx op doctoraal en post-doctoraal niveau. De rode draad in de theologie van Edward Schillebeeckx is het in contact brengen van het christelijk erfgoed met de cultuur. Wat de taken betreft houdt dit met name in het geven van onderwijs aan doctoraal studenten, aio- en oio’s en postdocs, het participeren aan het facultaire onderzoeksprogramma en de begeleiding van aio- en oio’s en postdocs. De leerstoelhouder levert een belangrijke aanvulling op de wetenschappelijke kennis en kwaliteit, zoals die aanwezig is op de Faculteit der Theologie. Verder draagt de leerstoelhouder bij aan de uitstraling van de leerstoel binnen en buiten de universiteit, onder andere door het verzorgen van lezingen voor belangstellenden in het veld.

Taken leerstoelhouder
De taken van de bijzondere leerstoelhouder zijn uit te voeren in samenwerking met de stafleden van de leerstoel systematische theologie van de theologische faculteit te Nijmegen. De taken van de wisselleerstoelhouder zijn:
– het houden van een inaugurale rede of oratie bij aanvaarding van de bijzondere leerstoel
– het verzorgen van onderwijs, c.q. ‘master classes’ aan doctoraal studenten, aio- en oio’s en postdocs
– het begeleiden van onderzoek van aio- en oio’s en postdocs
– het bevorderen van de uitstraling van de leerstoel binnen en buiten de universiteit door het toegankelijk maken van de theologie van Edward Schillebeeckx voor een breed publiek.