Contact

Informatie
Hebt u vragen of opmerkingen, of wilt u meer informatie over de Stichting Edward Schillebeeckx? Neem dan contact op met het secretariaat, gevestigd bij de Faculteit der Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Contactpersoon is de ambtelijk secretaris, mw. Anne Siebesma.

Postadres
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen

De Stichting is bereikbaar via de telefoon op 06-28764341 (mw. Anne Siebesma). Via email kun je de Stichting bereiken op a.siebesma@ftr.ru.nl.

Donaties
Uw financiële bijdrage is welkom op rekeningnummer NL74 RABO 0387 0351 25 (Rabobank) t.n.v. Stichting Edward Schillebeeckx te Nijmegen. Mocht u vanuit het buitenland willen doneren, vermeld dan ook de IBAN (NL74 RABO 0387 0351 25) en BIC-codes (RABONL2U). De Stichting is u zeer dankbaar.