Vorige hoogleraar

Wisselleerstoel ‘Theologie en Cultuur’ vanwege de Stichting Edward Schillebeeckx, vestigingsplaats: Nijmegen, Faculteit der Theologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Robert J. Schreiter uit Chicago was van 2000 – 2006 bijzonder hoogleraar ‘Theologie en Cultuur’ vanwege de Stichting Edward Schillebeeckx aan de Faculteit der Theologie. Robert J. Schreiter is hoogleraar ‘doctrinal theology’ aan de Catholic Theological Union van de University of Chicago. Hij is één van de meest bekende theologen van Noord-Amerika. Professor Schreiter studeerde psychologie en filosofie in Indiana, V.S., en theologie in Oxford en Nijmegen.

In 1974 promoveerde hij bij prof. dr. Edward Schillebeeckx op het proefschrift ‘Eschatology as a Grammar of Transformation’. R.J. Schreiter heeft intensief en vanuit verschillende perspectieven onderzoek gedaan betreffende de relatie tussen geloof, theologie en cultuur. Dankzij zijn brede talenkennis (waaronder het Nederlands) en zijn frequente participaties op congressen in Amerika en Europa heeft hij veel bijgedragen aan de uitwisseling tussen Europese en Amerikaanse theologie.

Naast vele artikelen o.m. in het “Tijdschrift voor Theologie” publiceerde hij diverse boeken, waaronder: Constructing Local Theologies (1984; ned.: Bouwen aan een eigen theologie, Baarn 1984); – een boek dat in het onderwijs van de theologische faculteit een belangrijke functie heeft; The Schillebeeckx Reader (1984; ned,: Edward Schillebeeckx, Tekst en toelichting, Baarn 1985); – nog steeds een belangrijk boek voor mensen die het denken van E. Schillebeeckx willen leren kennen; The New Catholicity (Maryknoll, N.Y., 1997) en The Ministry of Reconciliation (ib. 1998).

Onlangs verscheen in het Tijdschrift voor Theologie (39[1999]11, 34-47) een artikel van zijn hand, getiteld: Nieuwe contouren van geloof. Verkenning van de stand van zaken in de huidige westerse wereld. Hierin wijst hij op de problemen van het christelijk geloof in de huidige samenleving. Hij is ervan overtuigd dat het christendom nog iets “te bieden heeft in de omstandigheden waarin het geloof in onze dagen” van culturele en sociale globalisering verkeert.

Hij omschrijft dit “aanbod” in het genoemde artikel met drie trefwoorden: (1) een radicaal vertrouwen, zelfs al schuilt er ambiguïteit tot in het hart van het geloof, (2) een besef voor alomvattendheid, d.w.z. een visie op het geheel als tegenwicht voor en uitdaging aan de nadruk die nu op het lokale valt, (3) een nieuwe waardering voor het beeld van het Volk Gods, omdat wij als gelijken samen op weg zijn.

Momenteel wordt het leerstoelhouderschap van prof. dr. Schreiter geëvalueerd. Zijn benoemingstermijn is officieel afgelopen. Er wordt gezocht naar een nieuwe leerstoelhouder.